Osnovna šola Stanka Vraza Ormož je javni vzgojno-izobraževalni zavod. Ustanoviteljice šole so občine Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž. Šola se imenuje po domačinu, slovensko-hrvaškem pesniku, Stanku Vrazu. V šolo so vključeni otroci in mladostniki iz vseh treh občin ustanoviteljic.

Na šoli izvajamo:

  • osnovnošolski prilagojeni program z nižjim izobrazbenim standardom (PP NIS), ki je namenjen otrokom s  posebnimi potrebami, ki glede na vrsto in stopnjo primanjkljaja, ovire oziroma motnje ne morejo doseči izobrazbenega standarda po izobraževalnem programu osnovnošolskega izobraževanja in
  • posebni program vzgoje in izobraževanja (PPVI), ki je namenjen otrokom z zmerno, težjo in težko motnjo v duševnem razvoju.
  • Na šoli deluje tudi mobilna specialno pedagoška služba. Otroci s posebnimi potrebami, ki so vključeni v osnovne šole in vrtce v občinah Ormož, Sveti Tomaž in Središče ob Dravi, imajo po odločbah o usmeritvi pravico do dodatne strokovne pomoči, ki jo nudijo specialno rehabilitacijske pedagoginje, logopedinja in socialna pedagoginja naše šole.
  • Učenci naše šole so deležni tudi dodatnih strokovnih obravnav ( logopedske obravnave, delovne terapije, fizioterapije…)
(Skupno 1.666 obiskov, današnjih obiskov 1)