V šolski svetovalni službi je zaposlena svetovalna delavka Kristina Podgorelec.

Svetovalno delo v tem letu v manjšem obsegu izvajajo tudi razredničarke.

Delo svetovalne službe poteka v skladu s programskimi smernicami in v skladu z letnim delovnim načrtom šole:

 • sodeluje pri sprejemu in vključitvi novih učencev oz. pri prešolanju učencev;
 • ureja področje šolske prehrane;
 • vodi karierno orientacijo in vse aktivnosti v zvezi z vpisom v srednje šole;
 • svetuje učencem in staršem, če se pojavijo težave;
 • redno sodeluje z vsemi zaposlenimi na šoli s ciljem oblikovanja čim ugodnejših pogojev za izvajanje vzgojno – izobraževalnega procesa;
 • organizira učno pomoč učencem;
 • koordinira delo prostovoljcev na šoli;
 • vodi preventivni program: organizira strokovna predavanja oz. delavnice za starše in učence;
 • sodeluje v strokovnih timih pri izdelavi in evalvaciji individualiziranih programov za učence;

Po potrebi sodeluje z zunanjimi institucijami kot so:

 • Zdravstveni dom;
 • Svetovalni center;
 • Dispanzer za mentalno zdravje;
 • Urad za delo;
 • Center za socialno delo;
 • Policija;
 • Osnovne in srednje šole;
 • razne nevladne organizacije in društva.
(Skupno 683 obiskov, današnjih obiskov 1)