Ljudske univerze, članice Zveze ljudskih univerz Slovenije, so prepoznale veliko potrebo po organiziranem in ciljno usmerjenjem medgeneracijskem učenju, zato so na 28 univerzah odprli Centre medgeneracijskega učenja. Programi medgeneracijskega učenja, predstavljajo skrbno načrtovane, vsebinsko pestre dejavnosti, ki  povezujejo generacije pri izmenjavi znanj in izkušenj ter medsebojno učenje in druženje.

Medgeneracijsko učenje, katerega glavne značilnosti so prostovoljna udeležba, delitev vlog učenja in poučevanja med člani ter spreminjanje posameznika in skupnosti. V Center medgeneracijskega učenja so vključene izobraževalne organizacije, društva, socialni zavodi in ustanove in druge organizacije. Partnerji vsakega centra  tako na eni strani zagotavljajo sodelovanje mentorjev prostovoljcev, ki svoja znanja in izkušnje prenašajo na drugo generacijo in hkrati zagotavljajo dostop do znanja in izkušenj drugih generacij. Dodatna odlika centra je tudi, da vključuje različne ranljive skupine, razbija predsodke in odstira obzorja.

V okviru tega projekta enkrat mesečno potekajo medgeneracijska srečanja, v katerih svoje znanje, spretnosti ter življenjske izkušnje izmenjujejo vse generacije. Aktivnosti se odvijajo v okviru partnerskega sodelovanja, kjer vsak mesec pripravijo vsebino srečanja predstavniki druge generacije ter tako ostalim približajo svoj znanje, ideje in pogled na svet.

Učenci OŠ Stanka Vraza imajo tako možnost sodelovanja na delavnicah z različno vsebinsko tematiko. Na ta način bolje spoznavajo različne generacije, navezujejo stike, se naučijo spoštovati raznolikosti ter bolje in lažje živijo v skupnosti. Na delavnicah učenci razvijajo svoje ročne spretnosti, pridobivajo nove izkušnje,  razvijajo socialne veščine, ohranjajo in širijo svoja znanja. Učenci se v delavnice vključujejo po svojih interesih.

(Skupno 81 obiskov, današnjih obiskov 1)