Kdor ne bere, nima nobene prednosti pred tistim, ki ne zna brati.

Bralna značka je dejavnost, katere cilj je vzgojiti bralca, ki bo rad bral vse življenje. Branje je najboljše učenje. Branje je sploh osnova, da se lahko učimo. Ob branju se razvijajo delovne in učne navade, bralne sposobnosti, razvija se bralna kultura in pridobiva se književno znanje. Bralna značka je prostovoljna, k branju pa spodbujamo vse učence. Ko beremo, se učimo materinega jezika, vendar na bolj sproščen in ustvarjalen način. 

Cilji interesne dejavnosti Bralna značka:

  • Dopolnjevati znanja pri pouku slovenskega jezika in književnosti ter dejavnosti (šolske) knjižnice.
  • Izpopolnjevati oz. usvajati ter uriti tehnike branja.
  • Bogatitev učenčeve splošne poučenosti.
  • Vzpodbujati prostovoljno branje v prostem času.
  • Širjenje besednega zaklada.
  • Oblikovati bralce za vse življenje.
  • Dvig bralne pismenosti posameznikov.
  • Spodbujanje domišljije.

 

(Skupno 304 obiskov, današnjih obiskov 1)