Razvojna naloga Zavoda RS za šolstvo »Varno in spodbudno učno okolje – ustvarjanje učnih okolij za 21. stoletje« poteka na treh nivojih: šolskem, predmetnem in v okviru mreže izkušenih učiteljev. Na naši šoli poteka na šolskem nivoju. V nalogo so vključeni vsi učitelji, ki delajo na šoli.

Poti za dosego učnih okoljih 21. stoletja omogočajo strategije formativnega spremljanja, ki so jih sodelujoči učitelji poglabljali s pomočjo spletnega seminarja  S formativnim spremljanjem do učinkovitih učnih okolij.

Številne raziskave potrjujejo, da je za izgradnjo kakovostnega in trajnega znanja ključna aktivna vloga učencev, pri čemer učitelj nenehno ugotavlja doseženo stopnjo razumevanja in izkazan napredek ter prilagaja pouk povratnim informacijam, ki jih pridobi od učencev.

Uporaba različnih pristopov pri formativnem spremljanju kot »orodju za učenje« učencem omogoča, da k pouku prispevajo različne izkušnje, spoznanja in načine komunikacije. Učitelji ugotavljajo, da na ta način dosežejo več učencev in izboljšajo kakovost pouka. Odkrili so paleto možnosti, kako pomagati učencem, da v kar največji meri razvijejo različne zmožnosti, dosegajo namene učenja in izboljšujejo svoje dosežke.

Pomemben vidik v razvojni nalogi predstavlja tudi glas učenca, ki spreminja kulturo poučevanja in prinaša učencem mnoge pozitivne izide, povezane z večjo samoiniciativnostjo, samozavestjo, samospoštovanjem, odgovornostjo in boljšimi komunikacijskimi veščinami.

(Skupno 108 obiskov, današnjih obiskov 1)