Tudi v letošnjem šolskem letu so se v beli dvorani grajske pristave zbrali mladi parlamentarci
iz osnovnih šol Sveti Tomaž, Središče ob Dravi, Velika Nedelja, Ivanjkovci in Ormož. Seveda
niso manjkali niti predstavniki OŠ Stanka Vraza.
Tamara, Alen in Daniel so se s svojim poročilom pridružili razpravi na temo Šolstvo in šolski
sistemi. Povedali so, kakšne možnosti nadaljnjega izobraževanja imajo učenci, ki zaključijo
nižji izobrazbeni standard, Tamara pa je prisotne seznanila, kam se lahko napotijo učenci, ki
so na naši šoli vključeni v posebni program vzgoje in izobraževanja po dopolnjenem 26. letu
starosti.
Predstavniki drugih šol so spregovorili o odnosih med učenci, med učenci in učitelji, učnih
vsebinah, metodah in načinih dela, šoli za življenje in šoli za prihodnost.

Mentorica otroškega parlamenta: Kristina Podgorelec

(Skupno 316 obiskov, današnjih obiskov 1)