Logoped

 • Je strokovnjak, ki se ukvarja s preprečevanjem in odpravljanjem vseh vrst govorno-jezikovnih težav.
 • Govorno-jezikovne težave se pojavljajo tako na  področju jezika, artikulacije, ritma in tempa, glasu, branja in pisanja.
 • Njegova osnovna vloga je v rehabilitaciji in izboljšanju komunikacije, ki posamezniku omogoča lažje vključevanje v ožje in širše okolje.

Delo logopeda

Delo logopeda obsega:

 •  preventivne dejavnosti (preprečevanje govorno-jezikovnih težav),
 •  diagnosticiranje oziroma prepoznavanje govorno-jezikovnih težav in težav v komunikaciji,
 •  rehabilitacijo oziroma terapijo govorno-jezikovnih težav in komunikacije.

Logoped sodeluje v multidisciplinarnem timu (učitelji, šolska svetovalna služba, starši, zunanje institucije), kjer poroča o svojih odkritjih, diagnozi, prognozi in načrtovani obravnavi.

Logopedske obravnave na naši šoli

Logopedske obravnave na naši šoli potekajo individualno, 1-2 krat tedensko, glede na potrebe učenca.

Pri delu uporabljamo različne metode, tehnike in didaktične pripomočke, preko katerih skušamo izboljšati zlasti naslednja področja:

 • motoriko govoril,
 • slušno pozornost, spomin, prepoznavanje, zaznavanje
 • izboljšanje izreke,
 • ritem,
 • fonološko zavedanje,
 • besedni zaklad,
 • strukturo povedi,
 • branje in pisanje.

Ob doseganju teh ciljev urimo tudi druga področja, kot so grafomotorika, koordinacija, pozornost in koncentracija, vizualna pozornost, splošna znanja itn.

We cannot display this gallery

(Skupno 831 obiskov, današnjih obiskov 1)